Musicoteràpia en necessitats especials

A les sessions de musicoteràpia oferim i facilitem un marc musical segur ric, atractiu i de confiança per potenciar la comunicació, la participació i la interacció social. La nostra actitud és de màxima obertura i flexibilitat: ens adaptem a les necessitats reals i específiques amb què arriben cada dia els usuaris i, des de la màxima escolta, facilitem i promovem nous canals de comunicació.

El nostre enfoc simpatitza amb el de la musicoteràpia creativa de Nordoff-Robbins. Tenim el ferm convenciment que en l’ésser humà existeix la capacitat innata de respondre als estímuls musicals independentment  de la condició que es tingui. Per tant, si accedim a la musicalitat de la persona usuària i la potenciem a través de l’experiència musical interactiva, estarem ampliant el seu potencial creatiu , la seva expansió i expressió. A partir d’aquí, podrem afrontar les necesitats particulars de cada persona (infant, jove o adult)  pel que fa  a la connexió, comunicació i socialització.

En les nostres sessions ens servim de diferents tècniques de musicoteràpia receptiva i de musicoteràpia activa. Pel que fa a la musicoteràpia receptiva ens focalitzem en el massatge sonor amb bols tibetans.  En relació a la musicoteràpia creativa facilitem improvisacions amb el piano (individuals). Tambe facilitem improvisacions grupals amb diferents instruments  de percussió. L’objectiu en tots els casos és estimular a crear música en directe i a comunicar-nos a través del llenguatge musical.

També oferim estimulació musical a partir de l’experimentació amb instruments diversos, a partir de recitats o cançons en els diferents modes grecs. Tanmateix emprem el cant, la percussió corporal i tècniques de veu i moviment per connectar la música amb el cos.

Beneficis de les sessions de musicoteràpia creativa

  • Potenciar la comunicació la interacció i la participació social.
  • Obrir nous canals de comunicació a través del llenguatge musical.
  • Augmentar el sentiment de pertinença a un grup, a la comunitat.

Beneficis de les sessions de musicoteràpia receptiva

  • Obrir canals de comunicació  a través de la interacció amb el fenomen físic del so.
  • Proporcionar a la persona una experiència de relaxació profunda.
  • Desbloquejar tensions físiques.