Musicoteràpia en gent gran

A les sessions de musicoteràpia amb la gent gran treballem amb la veu, els instruments i, sobretot, amb cançons i músiques que formen part de la seva història musical. D’aquesta manera creem un espai de confort i de seguretat que afavoreixi la comunicació, la participació, elevi la seva autoestima promovent-ne la qualitat de vida.

La capacitat de processar la música és de les primeres funcions que les persones adquirim i una de les darreres que perdem. Per això és tan oportú fer musicoteràpia amb la gent gran ja que la música pot arribar on no arriba el llenguatge verbal.

A més, la música té un poder global, integral i amb una dinàmica senzilla com podria ser seguir el tempo, el ritme d’una cançó amb instruments podem treballar molts aspectes simultàniament com la comunicació, la motricitat, el control del moviment, l’estructuració i la constància.

Si a més cantem, estem afavorint la consciència semàntica i fonològica, estem estimulant la memòria i fent associacions extramusicals, estem evocant sentiments i emocions. Així mateix, cantar millora la respiració i el sistema cardiovascular, entre d’altres aspectes.

Aquests serveis van adreçats a:

 • Sociosanitaris
 • Llars de gent gran
 • Residència de gent gran
 • Centres de dia
 • Etc.

Beneficis a nivell emocional

 • Afavorir la participació, la comunicació i la interacció grupal.
 • Millorar l’estat d’ànim i l’autoestima.
 • Fomentar lexpressió de les emocions.

Beneficis a nivell cognitiu

 • Mantenir o millorar les habilitats verbals.
 • Estimular la memòria i la reminiscència.
 • Mantenir latenció.
 • Incentivar la creativitat.

Beneficios a nivel físico

 • Potenciar la mobilitat del cos i millorar la coordinació del sistema neuromotriu.
 • Reforçar lestimulació sensorial.
 • Afavorir la relaxació.